Katanas-Samurai
 Login  
  • Tsuba

Tsuba Katakiri Bori
Tsuba Katakiri Bori
39.90
In stock
Tsuba golden flowers
Tsuba golden flowers
24.00
In stock
Set Tsuba ''Hekireki''
Set Tsuba ''Hekireki''
28.60
In stock
Tsuba Crane
Tsuba Crane
29.00
March 2022
Tsuba Musashi
Tsuba Musashi
19.90
In stock
Handmade Tsuba Musashi
Handmade Tsuba Musashi
89.00
In stock
Tsuba Maru-gata
Tsuba Maru-gata
29.00
In stock
Tsuba Yokushi
Tsuba Yokushi
24.00
In stock
Tsuba Higo Mokko
Tsuba Higo Mokko
24.90
In stock