Katanas-Samurai
 Login  
  • Ito for Tsuka | Traditional Cordage for Katana Handles | Katanas-Samurai.com

Black cotton ito cord
Black cotton ito cord
12.00
In stock
White cotton ito cord
White cotton ito cord
12.00
In stock
Red cotton ito cord
Red cotton ito cord
12.00
In stock
Black silk ito cord
Black silk ito cord
18.00
In stock
Brown silk ito cord
Brown silk ito cord
15.00
In stock
Green silk ito cord
Green silk ito cord
15.00
In stock
Purple silk ito cord
Purple silk ito cord
23.00
In stock
Dark red silk ito cord
Dark red silk ito cord
18.00
In stock
Black leather ito cord
Black leather ito cord
22.00
In stock
Brown leather ito cord
Brown leather ito cord
22.00
In stock
Red leather ito cord
Red leather ito cord
22.00
In stock
Gold leather ito cord
Gold leather ito cord
22.00
In stock
Green silk ito cord
Green silk ito cord
14.90
In stock
Blue cotton ito cord
Blue cotton ito cord
14.90
In stock
Pure natural silk ito cord
Pure natural silk ito cord
49.00
In stock
Ito Nubuck Brown
Ito Nubuck Brown
24.00
In stock
Ito Nubuck Japan
Ito Nubuck Japan
64.00
In stock
Ito Nubuck Black
Ito Nubuck Black
24.00
In stock
Ito Nubuck Japan
Ito Nubuck Japan
64.00
In stock
Ito Cotton Japan Blue
Ito Cotton Japan Blue
32.00
In stock
Ito Cotton Japan Dark Red
Ito Cotton Japan Dark Red
32.00
In stock
Ito Cotton Japan Green
Ito Cotton Japan Green
32.00
In stock
Ito Cotton Japan Gold
Ito Cotton Japan Gold
32.00
In stock
Ito Cotton Japan Brown
Ito Cotton Japan Brown
32.00
In stock
Ito cotton Japan Black
Ito cotton Japan Black
32.00
In stock
Ito Silk Japan Blue
Ito Silk Japan Blue
59.00
In stock
Golden silk ito
Golden silk ito
59.00
In stock
Ito Silk Japan Brown
Ito Silk Japan Brown
59.00
In stock
Ito Silk Black
Ito Silk Black
59.00
In stock
Ito Silk Japan Purple
Ito Silk Japan Purple
59.00
In stock
Ito Cotton Japan Purple
Ito Cotton Japan Purple
32.00
In stock