Katanas-Samurai
  • Tsubas

Tsuba Dragon
Tsuba Dragon
24.00
Tsuba Katakiri Bori
Tsuba Katakiri Bori
39.90
Set Tsuba
Set Tsuba
39.90
Tsuba fleurs dorées
Tsuba fleurs dorées
24.00
Set Tsuba ''Hekireki''
Set Tsuba ''Hekireki''
28.60
Tsuba Grue
Tsuba Grue
29.00
Tsuba Musashi
Tsuba Musashi
19.90
Tsuba Musashi fait main
Tsuba Musashi fait main
89.00
Tsuba Dragonfly
Tsuba Dragonfly
25.00
Tsuba Maru-gata
Tsuba Maru-gata
29.00
Délai 4 semaines
Tsuba Yokushi
Tsuba Yokushi
24.00
Tsuba Higo Mokko
Tsuba Higo Mokko
24.90