Katanas-Samurai
  • Shirasaya

Katana Zatoichi Rouge
Katana Zatoichi Rouge
145.00
Katana Zatoichi
Katana Zatoichi
131.00
Shirasaya bois naturel damas
Shirasaya bois naturel damas
219.00
Shirasaya Shinsaku
Shirasaya Shinsaku
148.00
Shirasaya Shinsaku
Shirasaya Shinsaku
148.00
Dispo en Juin
Shikomizue Sanbonsugi
Shikomizue Sanbonsugi
599.00
Délai 10 semaines
Shikomizue Sanbonsugi
Shikomizue Sanbonsugi
549.00