Katanas-Samurai
  • Shirasaya

Shirasaya Akarui
Shirasaya Akarui
169.00
Shirasaya bois naturel damas
Shirasaya bois naturel damas
219.00
Shirasaya Shinsaku
Shirasaya Shinsaku
148.00
Shirasaya Shinsaku
Shirasaya Shinsaku
148.00