Katanas-Samurai
  • Shirasaya

Katana Zatoichi
Katana Zatoichi
131.00
Katana Zatoichi Rouge
Katana Zatoichi Rouge
145.00
Shirasaya Akarui
Shirasaya Akarui
169.00
Shirasaya bois naturel damas
Shirasaya bois naturel damas
219.00
Shirasaya Shinsaku
Shirasaya Shinsaku
148.00
Shirasaya Shinsaku
Shirasaya Shinsaku
148.00
Shikomizue Sanbonsugi
Shikomizue Sanbonsugi
599.00
Délais 10-14 semaines