Katanas-Samurai
  • Tsubas

Tsuba Dragon
Tsuba Dragon
24.00
Tsuba fleurs dorées
Tsuba fleurs dorées
24.00
Tsuba Grue
Tsuba Grue
29.00
Tsuba Musashi
Tsuba Musashi
49.00
Tsuba ronde
Tsuba ronde
49.00
Tsuba Fuji
Tsuba Fuji
49.00
Tsuba Flower
Tsuba Flower
49.00
Tsuba cuivre Dragon 2
Tsuba cuivre Dragon 2
69.00
Tsuba cuivre Dragon
Tsuba cuivre Dragon
79.00
livraison : 3 semaines
Tsuba cuivre Arbre
Tsuba cuivre Arbre
79.00
livraison : 3 semaines
Tsuba cuivre Boudha
Tsuba cuivre Boudha
79.00
livraison : 3 semaines
Tsuba cuivre Dragon 3
Tsuba cuivre Dragon 3
79.00
livraison : 3 semaines
Tsuba Musashi fait main
Tsuba Musashi fait main
89.00